Hos People Like Us skaber vi social forandring, fordi vores øl bliver brygget, tappet og serveret af mennesker som os: Et team af neurodivergente mennesker med fx autisme og ADHD forenet i et fællesskab omkring øl. Sammen skaber vi en arbejdsplads, hvor forskellighed er en styrke, og alle kan få lov at være anderledes.

Vi kalder det #SOCIALREVOLUTIONBYBEER

Hvordan kan øl gøre en forskel? 

Mindst to tredjedele af voksne med neurodivergente diagnoser som fx autisme, ADHD og ADD står i dag uden for arbejdsmarkedet. Det vil vi ændre. 

Det gør vi ved at skabe en tryg arbejdsplads, hvor mennesker med anderledes hjerner kan udvikle deres styrker og finde varigt fodfæste på arbejdsmarkedet. Gennem skræddersyede medarbejderforløb og dialog udvikler vi vores medarbejderes sociale og faglige kompetencer, praktiske færdigheder og selvtillid, så de kan bidrage med det, de er gode til, uden at gå på kompromis med dem, de er. 

Så nej, øl kan ikke gøre en forskel alene. Men det kan vi, der brygger øllet, og jer, der drikker det.

Hvorfor er der brug for social forandring?

Antallet af personer med diagnoser som fx autisme og ADHD er stigende. Personer med psykiske diagnoser oplever ofte, at de ikke passer ind i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller i andre sociale sammenhænge. Det har negative konsekvenser både for den enkelte, men også for samfundet.

I People Like Us værdsætter vi neurodiversitet og betragter anderledes tænkende hjerner som en kapacitet frem for en forhindring. Gennem en tillidsfuld og dialogbaseret kultur skaber vi et rum, hvor vores medarbejdere trygt og i deres eget tempo kan opdage og udvikle deres særegne kompetencer og styrke deres værdi som mennesker og medarbejdere.  

På den måde skaber vi værdi for mennesker og for vores samfund.

Hvad vil det sige at være neurodivergent?

At være neurodivergent betyder, at ens hjerne har atypiske karakteristika og derfor kan diagnosticeres med f.eks. autisme, ADHD, ADD, ordblindhed, OCD eller Tourettes syndrom. Ordet ”divergent” kan oversættes til ”forskellig” eller ”anderledes” på dansk. Hvis man er neurodivergent, betyder det altså, at man har en anderledes hjerne.

Er det at være neurodivergent en superpower?

Det er meget individuelt. For nogle mennesker kan deres neurodivergens betyde, at de er bedre til nogle ting end mange andre mennesker, og for andre er der behov for yderligere støtte eller tilpasninger.