You are currently viewing It’s about looking into the individual human

Det handler om at se ind i det individuelle menneske

Af Katrine Vigilius  –  Foto: Sophie Voisin –  Børsen: 01. maj 2020 KL.16:00

Lars Carlsen stiftede People Like Us i 2016. Hans ledelsesfilosofi er at være nysgerrig på den enkelte medarbejder og bruge god tid på at lære dem at kende. På den måde kan han justere kravene på arbejdspladsen, så de matcher medarbejderens ressourcer.

Bryg­ge­ri med aty­pisk me­d­ar­bej­der­stab:

“Det hand­ler om at kig­ge på det en­kel­te men­ne­ske og fin­de ud af, hvad de kan og så ska­be nog­le ram­mer ud fra det po­ten­ti­a­le, det men­ne­ske har”

 

Læs hele artiklen…(kræver abonnement)